Rodo

Polityka prywatności

Informacja zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Szanowny Kliencie,
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Wymagają od nas jako podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, dostosowania się do nowych przepisów m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną i papierową.
Jeżeli Pani/Pan nie chce, aby Pani/Pana dane były przez nas przetwarzane, a w konsekwencji nie chcą uzyskiwać od nas informacji i dokumentów drogą elektroniczną i papierową prosimy przesłać nam taka informację drogą mailową. Takiego zgłoszenia może Pani/Pan dokonać w każdym czasie kontaktując się z nami.
Zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, które jako odpowiedzialni za przetwarzanie danych uzyskaliśmy od Pani/Pana w ramach
dotychczasowych kontaktów handlowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaio Grzegorz Zając z siedzibą w Gdańsku, ul. Wawelska 31/10 (tel.: +48 608 391 178 mail: grzegorz@zaio.pl).
2. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mają następujące kategorie:
a) w przypadku firm: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, telefon, nazwa firmy, NIP,
REGON, nr faktury, nr zamówienia, nr dostawy, reprezentacja firmy, nr rachunku bankowego,
kwoty należności,
b) w przypadku osób fizycznych, klientów indywidualnych lub pracowników firm: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, telefon – podanie tych danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie ma obowiązku ich podania lecz jednocześnie brak podania danych osobowych niesie za sobą konsekwencje w postaci: braku możliwości kontaktu z Pracownikiem Klienta, braku możliwości otrzymywania ofert, braku możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną .
3. Pani/Pana dane osobowe są i będą przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu:
a) przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej (do momentu wyrażenia sprzeciwu)
b) realizacji zamówień, wykonywania umów, wysyłania faktur elektronicznych i papierowych, prowadzenia procesów reklamacyjnych, windykacji należności, prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych (do czasu wykonywania umowy i/lub przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych)
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie: zasobów informatycznych, realizacji dostaw zamówień, windykacji.
5. Informujemy Panią/Pana o przysługujących na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych prawach w odniesieniu do przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do uzyskania informacji ze strony administratora danych czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo dostępu do tych danych zgodnie z art.15 RODO
b) prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO
c) prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO
e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora zgodnie z art. 20 RODO
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO
g) prawo do zgłoszenia skargi do organu ochrony danych, szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.giodo.gov.pl/
6. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do „państw trzecich” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Aktualne dane kontaktowe zawsze znajdzie Pani/Pan na stronie zaio.pl.